Kredyty – charakterystyka

Z definicji słowa kredyt wynika, że jest to pożyczka bankowa w formie pieniędzy, która jest udzielana na wniosek kredytobiorcy w określonym terminie spłaty oraz n ustalony procent prowizji. Jest to jedna z podstawowych usług świadczonych nie tylko przez banki. Również instytucje parabankowe pożyczają pieniądze, jednak różnią się one od banków działających w oparciu o licencję, że ich działanie nie (więcej…)